Uhca, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: liten, lille.