Uerfamilien, benfiskfamilie i ordenen ulkefisker. Familien omfatter rundt 130 arter (antall arter er fortsatt uavklart), hvorav ca. 60 arter forekommer i Atlanterhavet. De har tett kropp som er lett sammentrykt fra sidene. Skjellene er store. Munnen er stor og underbitt. De har én ryggfinne med piggstråler fremst. Også i gattfinnen er det noen piggstråler. Alle artene lever i saltvann. Mest kjent er ulike arter av uer, for eksempel uer, snabeluer og blåkjeft, som er viktige i fiskeriene.