Tyster, person fra kriminelt miljø som «tyster», dvs. gir opplysninger til politiet om sine bekjente, til oppklaring av straffbare handlinger.