Tysbastfamilien, tofrøbladet plantefamilie bestående av urter, busker og trær. 500 arter i 50 slekter, de fleste har seig bast, og har vært benyttet til tekstilvarer i tropene. Eneste norske art er tysbast.