Tysbast, busk i tysbastfamilien. 0,5–1,5 m høy, med lysegrå bark og avlange blad. Blomstrer på bar kvist om våren, blomstene oftest tre og tre sammen ved bladarrene, rosenrøde og velluktende. Bærene er røde og svært giftige, likesom barken. Vokser i skyggefulle kratt, helst på kalkholdig grunn nord til Nordland. Tysbast er sammen med selsnepe og tyrihjelm giftplanter som har spilt en stor rolle i trolldoms- og folkemedisinen.