Tyrocidin er en gruppe på tre beslektede antibiotika som virker ved å angripe bakterienes cellemembraner. Forbindelsene er ringformede peptider som inneholder 10 aminosyrer. I motsetning til i vanlige proteiner, hvor aminosyrene alltid foreligger i L-form, foreligger her noen av aminosyrene i D-form, på samme måte som i gramicidin. Tyrocidin B og C skiller seg fra tyrocidin A i henholdsvis én og to aminosyrer.