Tympanalorgan, hørselsorgan hos enkelte insekter, lokalisert på bakkroppen (abdomen), mellombrystet (metathorax) eller benas legger (tibia). Særlig kjent hos ordenen gresshopper, der tympanalorganene på forbenas tibia hos hunnen gjør at hun oppfatter hannens «sang».