Tykksten, slipeform for diamant i form av et oktaeder hvor begge pyramidespissene er rett avstumpet, men i ulik grad, den øvre dobbelt så mye som den undre (indisk snitt). En tykksten har således åtte sideflater pluss topp- og bunnflate. Jfr. taffelsten.