Tvinning, sammendreining av to eller flere tråder. Tvinningsgraden angis ved antall omdreininger per lengdeenhet.