Tvillingsiv, planteart i sivfamilien. 5–15 cm høy, tynn stengel med bare ett blad. Oftest to sidestilte blomster, den ene litt høyere enn den andre. Vokser på fuktig mark og snøleier i fjellet i hele landet.