Tverrfaglig eksamen er en eksamen som skal dekke læreplanmålene for de felles programfagene i et programområde i videregående opplæring (yrkesfaglige utdanningsprogrammer).