Tutor, (fra eng.) [oftest med eng. uttale tju:tə] Universitetslærer som gir grunnundervisning.