Tussebit, i gammel folkemedisin betegnelse på et slags sår eller byll som man ikke kunne få til å gro uten ved overnaturlige midler, og som man trodde var oppstått ved bitt fra tussene eller de underjordiske. Sml. alvskott.