Turnkey, leveranser av hele fabrikker el.l. anlegg, med nøkkelferdige bygninger og driftsklart utstyr, til dels også med opplæring av arbeidskraft.