Turbanøye, øvre del av hannens fasettøye hos enkelte døgnflueslekter.