Tupinamba, fellesnavn for alle tupi-guaranítalende indianere som på 1500-tallet levde langs Brasils kyst fra munningen av Amazonas til det sørlige av staten São Paulo. Alle tupinamba lignet hverandre i produksjonsregime og generell tilpasning, men var splittet opp i et stort antall landsbyer som ofte lå i krig. Ifølge rapporter praktiserte de rituell kannibalisme. Landsbyene var blant de største i tropeskogområdet, med opptil 1600 innb. Jordbruk (maniok og mais) og et rikt fiske lå til grunn for den tette bosetningen. Tupinamba ble i andre halvdel av 1500-tallet utryddet, drevet bort eller gjort til slaver av portugiserne.