Tungevar, benfiskart i tungevarfamilien i ordenen flyndrefisker. Flyndrefisk som kan bli opptil 25 cm, men hos oss ikke mer enn 19 cm. Kroppen er langstrakt, og øynene er tettsittende og små. De store skjellene er ru og sitter løst. Tungevaren lever på bløtbunn på grunt vann. Den er utbredt i Svartehavet, Middelhavet og Atlanterhavet fra Gibraltar til Shetland og Norge. Sjelden i Norge.