Tunge, benfiskart i familien tunger. Den blir opptil 70 cm og 3 kg. Tungen er høyrevendt, lang og smal, kroppshøyde ca. 1/3 av lengden, og er på oversiden grå eller svartbrun. Den lever fra fjære og ned til ca. 150 m, og er utbredt fra Afrikas kyst til Trondheimsfjorden, men er ikke tallrik i Norge. Oslofjorden har fast gytebestand. Den regnes for å være den mest velsmakende av flyndrefiskene. Kommersielt, kvoteregulert fiske foregår i Nordsjøen. Norske fangster i perioden 1996–2003 varierte mellom 53 og 240 tonn årlig.