Tundrapiplerke, fugleart i erlefamilien. Den ligner lappiplerke, men mangler det røde brystet. Hekker bare i Sibir. I Norge er den påtruffet 11 ganger langs norskekysten om høsten (per 2003).