Bergart dannet ved avsetning av vulkansk aske som er slynget ut ved vulkanutbrudd. Tuffer er porøse og lette bergarter, ofte med sterke eller mørke farger. De kalles basalt-tuff, trachytt-tuff o.l. etter det materialet de er bygd opp av. Sveisetuff dannes ved konsolidering av pyroklastiske strømmer. Se også ignimbritt.