Tsjuvasjer, folk i Russland; de fleste er bosatt i republikken Tsjuvasjia. De teller i alt (1998) ca. 1,8 mill., og tradisjonell hovednæring er jordbruk. Tsjuvasjene var tidligere muslimer. Fra 1740 begynte en gresk-ortodoks misjon blant dem, men helt opp til 1900-tallet hadde mange bevart sin gamle sjamanistiske religion.