('Skeena-elvens folk'), indiansk folk i British Columbia i Canada og Alaska i USA, en av de mest kjente stammene blant nordvestkystindianerne. Tradisjonell hovednæring er fiske, som i nyere tid er blitt supplert med fiskeindustri. Fire matrilineære fratrier utgjorde grunnstrukturen i slektskapssystemet. Befolkningen var også delt inn i fire «klasser» eller stender, med en rangordning som ikke minst hadde rituell betydning. Tsimshian er ellers kjent for sin treskurd. Folketallet anslås til 10 000 totalt. En stor del lever utenfor reservatene, og bare et lite mindretall behersker språket.