Tsarplommer, blå plommesort, middels stor og meget riktbærende, moden i siste halvdel av august.