Trypsin, proteinspaltende enzym som virker i tarmen. Det katalyserer en vidtgående hydrolyse av proteiner og også av en rekke enklere peptider. Det dannes ved at et inaktivt forstadium i bukspyttet, trypsinogen, aktiveres av enzymet enterokinase i tarmsaften. Trypsin virker best i svakt alkalisk miljø. Trypsin er isolert i krystallinsk form.