Truolla, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: troll.