Trumfe er det å spille ut et trumfkort i kortspill.