Trostesanger, fugleart i sangerfamilien. Den er nesten på størrelse med en måltrost, og i farger og utseende minner den helt om den mye mindre rørsangeren. Hekker i takrørskoger i det meste av Europa og Nord-Afrika og videre østover gjennom Sentral-Asia. Hekking er ennå ikke påvist i Norge, men arten er observert rundt 60 ganger her i landet per 2003. Nærmeste hekkeområder er i Danmark og Sør-Sverige.