Troposfærisk spredningssystem, radioteknisk system som opererer i frekvensbåndet 300–3000 MHz og med overføringskapasitet 60–100 telefonkanaler. Se scatter-samband.