Tropismeteori, zoologisk teori om at visse lavtstående, fastsittende dyr vokser mot en ytre irritasjon som lys eller vannstrøm etter lignende prinsipp som tropismene i planteverdenen.