Som finnes i, hører til, er egen for, minner om tropene.