Tropisk, som finnes i, hører til, er egen for, minner om tropene, eller som er underkastet tropiske forhold.