Trompetfisk er en fiskeart i familien trompetfisker. I Norge er denne rødfargede arten funnet som en sjelden gjest på sør- og vestkysten.