Tritonus, intervall på tre heltonetrinn, f.eks. f–h (forstørret kvart). Tritonus er vanskelig å synge og var forbudt i middelalderen (kaltes diabolus in musica, 'djevelen i musikken').