Tripping, inn- og utkjøring av borestrengen i en brønn.