Trippeltakt, tredelt takt, for eksempel 3/4, 3/8, 9/8. Forekommer blant annet i vals, menuett og masurka.