Trippelbånd, vanlig betegnelse på GSM-telefoner som kan operere i tre frekvensbånd. GSM-systemet ble tatt i bruk i Europa i 900 MHz-båndet og senere i 1800 MHz-båndet. Disse båndene var ikke tilgjengelig i Nord-Amerika, slik at man i stedet tok i bruk frekvensbåndet 1900 MHz. Senere ble også det amerikanske mobilbåndet 850 MHz tilgjengelig for GSM, og dette båndet gir bedre dekning av landområdene i USA. Det finnes derfor trippelbåndtelefoner som opererer ved frekvensene 900/1800/1900 MHz og 850/1800/1900 MHz. Dessuten telefoner som opererer i fire frekvensbånd, quad-band, 850/900/1800/1900 MHz.