Trinnanalysen, også kalt trinnlære eller trinnteori, er et av flere systemer for akkordbestemmelser i tradisjonell harmonilære. Hver treklang blir betegnet med et romertall utfra hvilket trinn i skalaen treklangens grunntone står på. Arabiske tall brukes for å angi omvendinger, tilføyde toner, alterasjoner og annet.