Trilaterasjonsnett, fastmerkenett der punktene bestemmes ved trilaterasjon.