Trigonon, gammelt gresk/syrisk instrument av harpe-familien.