Tretten på dusinet, betegner noe det er (mer enn) nok av. Skyldes antagelig den skikk at bakerne i eldre tid la et ekstra brød til hvert dusin (eng. baker's dozen), for å sikre at hvert brød de tok betaling for, hadde den fulle vekt som loven påbød. Salg av undervektige bakervarer ble nemlig straffet som tyveri, i verste fall med døden.