Tretallsblomster, blomster med tretallige kranser, oftest to kranser blomsterdekkblad, to kranser pollenbærere og en krans fruktblad. Slike blomster er vanlige hos de enfrøbladete, men meget sjeldne hos de tofrøbladete.