Tresommerfugler, insektfamilie i ordenen sommerfugler. Ca. 500 arter er kjent i verden, derav tre fra Norge. Familien viser en rekke primitive trekk, bl.a. i vingenes ribbemønster og larvenes bygning. Artene er middels store til meget store sommerfugler som flyr om natten. De er oftest vernefarget i grått og/eller brunt. Eggene legges på barken av trær. Larvene gnager seg inn i veden, og mange opptrer som betydelige skadedyr, bl.a. på frukttrær (se tredreper). En utenlandsk art er et alvorlig skadedyr på kaffebusker.