Treskonebber er en familie i ordenen pelikan- og hegrefugler. Omfatter bare én art, treskonebb, Balaeniceps rex, også kalt abu markub. Den er vel så stor som en trane, med lange ben og et kolossalt stort nebb (med treskoform). Vingespennet er ca. 2,5 m. Fjærdrakten er nokså ensfarget askegrå. Arten lever mest av fisk i sumpområder. Forekommer i Afrika sør for Sahara.