Tremarksmann, den som ble dømt etter Christian 5s Lov 1–22–15 for ran eller annen æreløs handling (bl.a. løgnaktige beskyldninger). Han hadde ikke krav på rettens beskyttelse mot injurier, kunne ikke ha offentlige verv og måtte ikke begraves av presten. Straffen bortfalt etter benådning av Kongen. Straffarten ble opphevet 1842.