Treleddbue, konstruksjonstype som består av to hovedelementer som er knyttet til hvert sitt faste opplager og forbundet med hverandre med en leddforbindelse. Hovedelementene kan være krumme eller rette bjelker, fagverk eller skiver.