Trekonstruksjonsvirke, trevirke beregnet å brukes til bærende konstruksjoner. Spesielle sorteringsregler skal sikre at lasten holder en viss minstestyrke. Virket skal være tydelig merket med betegnelse for styrkeklassen, og beregningen av konstruksjoner baserer seg på denne forutsatte bæreevne.