Trehumle, årevingeart i familien humler og bier, Apidae. Forkroppen er ensfarget gulbrun, bakkroppsspissen hvit og resten av kroppen er svart, dog ofte med noe gulbrunt foran på bakkroppen. Arten er vanlig på enger, i hager og parker over hele landet nord til 70°, lengre nord finnes den bare i barskogområder. Bolene bygges høyt over bakken i hule trær, svalereir, fuglekasser eller i hus. Arten synes å holde seg i nærheten av områder påvirket av mennesket.