Tredreper, sommerfuglart i familien tresommerfugler, Cossidae. Den voksne sommerfuglen er gråbrun med inntil 9 cm vingespenn og tykk kropp. Larven, også kalt føskorm, er ca. 10 cm lang som fullvoksen, fingertykk og kjøttrød. Den borer først flate ganger under barken, senere dype, ca. 1 cm brede ganger i veden av forskjellige løvtrær, særlig bjørk. Gjennom ovale hull støter larvene ut ekskrementer og tyggeflis. De overvintrer to ganger og er det flere larver i en stamme, kan selv store trær bli drept. Arten er forholdsvis vanlig i Sør-Norge.