Trebiter, billeart i familien trebukker. Kroppen er svart, sylinderformet og 15–20 mm lang. Følehornene er kortere enn vanlig hos trebukker. Larvene lever i stubber og i stammen og røttene av døde trær, særlig i furu. Den er utbredt i lavlandet i Sør-Norge, foruten i flere områder i Europa og Asia.