Treanatomi er læren om treets oppbygging og struktur. Denne er spesiell for de enkelte treslag, og kan derved nyttes til å identifisere treslag, dels også til å vurdere deres egenskaper.