tre (egenskaper)

Tre. Krymping i trevirke av gran når fuktigheten avtar. Øverste kurve viser volumkrympingen i prosent av volumet til ferskt trevirke med fuktighet 30 % (punkt A). For de øvrige tre kurver er krympingen likeledes angitt i forhold til utgangspunktet A. Av det grafiske bildet ser vi at krympingen i trevirkets lengderetning (aksialt) er meget liten. Videre er krympingen langs en radius (radialt) betydelig mindre enn langs omkretsen (tangentialt). Av de to midterste kurvene kan man slutte at et bord som er skåret ut av en stamme parallelt med margen (B), vil krumme seg når bordet tørker, fordi yten krymper seg mer enn kjernesiden (C). Er bordet skåret ut radialt (D), vil tykkelsen av bordet avta fra sentrum, men det blir ingen krumning (E). Både bord B og D vil krympe i bredden, bord B mest. Krymping fører til at tømmer som tørker får langsgående sprekker.

Tre
Av /Store norske leksikon ※.

Fibrene ligger som rørstumper, stort sett i treets lengderetning. Yteveden sørger for vanntransport til kronen, og har vannfylte celler. Kjerneveden er satt ut av funksjon og har luftfylte celler. I fersk ved er derfor yteveden tyngre enn kjerneveden. Når trevirke tørker, forsvinner vannet i cellerommet først, uten at dette påvirker treets dimensjoner. Går tørkingen lenger enn til dette nivå som kalles fibermetningspunktet (ca. 30 prosent fuktighet), vil det resultere i at celleveggen og dermed trestykket krymper. Tilsvarende vil det svelle om det tar opp fuktighet. Se likevektsfuktighet. Disse dimensjonsendringer ved varierende fuktighet er årsak til en rekke problemer ved anvendelsen av tre, men bevegelsene kan i de fleste tilfeller forutberegnes, se diagram.

Tre er i forhold til sin vekt like sterkt som godt stål. Styrkeegenskapene for feilfritt tre er først og fremst bestemt av celleveggenes tykkelse. Tungt tre er derfor sterkere enn lett tre under forutsetning av at fuktigheten er lik. Tre er ellers sterkere jo lavere fuktigheten er.

I konstruksjonsdimensjoner vil trevirkets styrke være redusert av kvist og andre virkesfeil, og er gjerne sortert i styrkeklasser på basis av slike virkesfeil.

Treets holdbarhet i tørr tilstand er meget god (for eksempel i stavkirker fra middelalderen), under forhold der det er gunstige vilkår for sopper, insekter og sjødyr (pælemark, pælekreps) kan det brytes ned temmelig raskt dersom det ikke er spesialbehandlet, se treimpregnering. Treet har en rekke andre særpregede egenskaper, både fordelaktige og mindre fordelaktige. Spesialegenskaper for bestemte formål kan man også ofte finne ved å velge bestemte treslag der de ønskede egenskapene er til stede i utpreget grad.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Artikkelen har et noe gammelmodig, papirleksikonpreget språk.
Enkel bestemmelse er ikke å anse som god, norsk språkføring («Disse dimensjonsendringer», «de ønskede egenskaper»).
«se diagram»: Diagram mangler.
«jfr.»: Det riktige er «jf.»

svarte Ida Scott

Hei! Jeg har prøvd å etterkomme innspillene dine, men artikkelen trenger en større oppdatering. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg